Boeken

De Rusluie

Een Nederlands-Russische familiegeschiedenis

Vriezenveen, 1739. Als de oogst is mislukt en Jan Klein besluit om met de huifkar naar Sint-Petersburg te gaan om daar wat bij te verdienen met de verkoop van tuinzaden, beseft hij niet dat zijn reis het begin is van een familiebedrijf dat bijna tweehonderd jaar zal voortbestaan. Zijn nakomelingen, boeren en thuiswevers, volgen in zijn voetsporen. Binnen korte tijd zijn de Rusluie uit Vriezenveen met hun Hollandse linnen een begrip in Sint-Petersburg. Ze zijn niet langer eenvoudige, arme boeren die op hun slee met koopwaar langs de klanten reizen, maar gerespecteerde en rijke burgers met eigen winkels in de voornaamste straat van de stad. Aanvankelijk reizen de mannen nog heen en weer, terwijl vrouwen en kinderen achterblijven op de boerderij, maar na verloop van jaren vestigt de familie zich definitief in Rusland met de bedoeling om nooit meer terug te keren. Het lot beslist echter anders.

Tegen de achtergrond van de Franse, Bataafse en Russische Revolutie worstelen de nazaten van Jan Klein beurtelings met een niet-aflatend verlangen naar bevrijding van onrecht en ongelijkheid, van leed, liefdeloosheid en angst.

Dit meeslepend geschreven, romantische familie-epos omspant zes generaties en vertelt het op feiten gebaseerde verhaal van een familie tussen twee werelden: de wereld van het kleine dorp en de grote stad, die van boer-wever en welgestelde koopman, die van Hollander en Rus.