Nicole Harmsen

 

 

 

 

september 2018: verschijning De Rusluie bij uitgeverij Ambo|Anthos

De Rusluie

Staande op de moerassige oever speurt hij naar de overkant, op zijn hoede. De vijand kan zich verscholen hebben achter de kleine bosschages die her en der aan de andere kant van de rivier verspreid staan. Als Koetoezov hen ergens in de val wil lokken, dan is het hier, waar veel mensen samendringen, uitgehongerd en uitgeput, met nog slechts één doel voor ogen: de overkant te bereiken, naar huis te gaan. Net als de gendarmerie eindelijk toestemming geeft om over te steken en ze in de richting van de bruggen lopen, stormt een bende losgeslagen soldaten uit het Franse leger langs hen heen. Ze slaan met platte sabels iedereen opzij. Mensen komen in het gedrang, wagens vallen met paard en al opzij. De zwakkeren, vrouwen met kinderen, gewonden en zieken, worden onder de voet gelopen. Engbert helpt een vrouw overeind die haar baby in haar armen geklemd houdt. Zijn hand raakt het ontblote beentje van het kind. Het is ijskoud. Hij huivert. De zuigeling is overleden. Het broodmagere gezichtje met ingevallen wangetjes en de donkere contouren van de oogkassen verraden dat het kind reeds lang geleden de geest heeft gegeven. Gedurende enkele seconden kijkt hij de vrouw recht in het gezicht. Hij wil iets vragen, maar weet het antwoord al. Twee uitdrukkingloze ogen staren hem aan, peilloze diepten van onuitsprekelijk leed. Ze is niet ouder dan Lot. Wat valt er te vragen in deze hellepoel? Alles en tegelijkertijd niets.
In een volslagen waanzinnige wereld dienen antwoorden geen enkel doel.

Contact

Boekhandels

Boekhandels kunnen contact opnemen met:

Ambo|Anthos uitgevers
Weesperstraat 105a
1018 VN Amsterdam
020 - 524 54 11
info@amboanthos.nl